Overheid in Utrecht

Gemeente Amersfoort (Utrecht)

Pagina 1 van 1 (9 resultaten)

Dhr. Lucas Bolsius

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: augustus 2010 (8 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Juridische zaken, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Monumentaal erfgoed, Welzijn, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Lucas Bolsius heeft in zijn portefeuille: Algemeen bestuur, Juridische zaken, Public affairs, Veiligheid, Dierenwelzijn en Archeologie.

Coalitieperiode 2014-2018
Lucas Bolsius heeft in zijn portefeuille: Algemeen bestuur en public affairs (Waaronder: archiefinspectie, regionale samenwerking, Europa, communicatie & citymarketing en lobby) •Openbare orde & veiligheid (Waaronder: crisisbeheersing en risicocommunicatie) en verantwoordelijk voor de Handhaving (Waaronder:dierenwelzijn) in de gemeente Amersfoort.

Lucas Bolsius is zowel voorzitter van het college van en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Oostzaan. Vanaf medio 2013 is Lucas Bolsius voorzitter van het samenwerkingsverband Bronh0uders Basisregistratie Grootschalige Topografie (SVB-BGT).
Werkzaamheden bij de Overheid:
2011
Lucas Bolsius is voorzitter van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
Aanverwant:2002 - 2010Dhr. Lucas Bolsius, Wethouder, CDA Rotterdam, gemeente Rotterdam1995 - 1998Dhr. Lucas Bolsius, Statenlid, CDA Zuid-Holland, Provincie Zuid-Holland

Dhr. Hans Buijtelaar

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: mei 2010 (9 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Sport, MobiliteitToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Hans Buijtelaar (VVD) heeft in zijn portefeuille: Mobiliteit en luchtkwaliteit, Sport, Stationsgebied, inclusief Trapezium, Kop van Isselt, Vathorst, Gebiedsgericht werken, Wijkwethouder Vathorst en Hooglanderveen.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Hans Buijtelaar (VVD) heeft in zijn portefeuille: Financiën en belastingen, Grondzaken en vastgoed, Mobiliteit, Sport en Vathorst. Hans Buijtelaar is wijkwethouder van Vathort-Hooglanderveen.

Van 4 december 2012 tot 26 februari 2013 is Hans Buijtelaar demissionair.

Tot februari 2013 was wethouder Hans Buijtelaar verantwoordelijk voor de volgende onderwerpen in zijn portefeuille: Financiën & belastingen (Waaronder: bezuinigingsaanpak, grondzaken, periodieke projectenrapportage, aandeelhoudersschappen), Mobiliteit (Waaronder: Verkeer, VERDER, ontsluiting Vathorst westelijke ontsluiting, openbaar vervoer, parkeren ook inclusief autoluw stadshart, stadsdistributie, bereikbaarheid bij wegwerkzaamheden) en verantwoordelijk voor de Sport (Waaronder: Amersfoortse Sport Federatie) in de gemeente Amersfoort.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Hans Buijtelaar (VVD) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Verkeer en Ruimtelijke Ontwikkeling, Sport en Vathorst. Hans Buijtelaar is de eerste locoburgemeester.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Hans Buijtelaar (VVD) heeft in zijn portefeuille: Financiën, belastingen en grondzaken, Mobiliteit, Westelijke ontsluiting (duo-portefeuille met wethouder Van Eijk ), Sport en verantwoordelijk voor de ICT / Amersfoort 2.0 in de gemeente Amersfoort. Hans Buijtelaar is wijkwethouder voor Schothorst, Kattenbroek en Zielhorst. Hans Buijtelaar is de eerste locoburgemeester van Amersfoort.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Hans Buijtelaar (VVD) is genomineerd voor beste lokale bestuurder van Nederland. Hans Buijtelaar is bestuurslid van de VNG afdeling Utrecht.

Hans Buijtelaar is lid van de commissie Financiën (VNG).

Mevr. Herke Elbers

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: januari 2014 (5 jaar, 6 maanden in dienst)
Toelichting: Herke Elbers is gemeentesecretaris bij de gemeente Amersfoort. De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van B&W.

Ook is Herke Elbers algemeen directeur van de ambtelijke organisatie. Het college van B&W Amersfoort worden in hun dagelijks werk bijgestaan en geadviseerd door deze overheidsbestuurder. De gemeentesecretaris is het hoofd van de ambtelijke organisatie.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf medio 2018 is Herke Elbers voorzitter van de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS).
Aanverwant:2001 - 2014Dhr. Herke Elbers, Gemeentesecretaris, gemeente Amsterdam

Mevr. Astrid Janssen

Functie: WethouderPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: juni 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Milieu / Duurzaamheid / AfvalToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Astrid Janssen heeft in haar portefeuille: Duurzaamheid, Omgevingswet, Energietransitie, Ruimtelijke ordening, Wagenwerkplaats en Wijkwethouder: Vermeer-, Berg- en Leusderkwartier, Bosgebied (Zuidwest) en Soesterkwartier.

Mevr. Fatma Koser Kaya

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: juni 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Cultuur, Economische Zaken, Onderwijs, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Fatma Koşer Kaya heeft in haar portefeuille: Cultuur, Economie en smart city, Onderwijs en arbeidsmarkt, Onderwijs, Citymarketing, Milieu en grondstoffenbeleid, Circulaire economie, Archief Eemland, Werklocaties en Wijkwethouder: Randenbroek, Schuilenburg en Stoutenburg-Noord.

Dhr. Kees Kraanen

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: juni 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: ICT, Toezicht en (integrale) handhaving, Vergunningen, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Kees Kraanen heeft in zijn portefeuille: Stedelijk beheer, Klimaatadaptatie en groen, Gemeentelijke organisatie, Informatievoorziening, Dienstverlening, ICT, Vergunningen, Toezicht & Handhaving en Wijkwethouder: Schothorst, Zielhorst en Nieuwland.

Dhr. Willem-Jan Stegeman

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2017 (2 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Belastingen, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Willem-Jan Stegeman heeft in zijn portefeuille: Financiën en belastingen, inclusief deelnemingen en PPS, Grondzaken/vastgoed, Stadhuis, inclusief stadhuisplein, Stadshart, inclusief De Nieuwe Stad, Evenementen, De Hoef en Wijkwethouder: Liendert en Rustenburg.

Bestuursperiode 2017-2018
Wethouder Willem-Jan Stegeman heeft in zijn portefeuille: Economie, Ruimtelijke Ontwikkeling, Citymarketing, Duurzaamheid & innovatie en Stadshart (m.u.v. het stationsgebied). Willem-Jan Stegeman is wijkwethouder 'Stadshart' en 'Liendert-Rustenburg'.

Dhr. Menno Tigelaar

Functie: WethouderPolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2014 (5 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Menno Tigelaar (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: Wonen, Sociale basisinfrastructuur, Wijkteams, Zorg en ondersteuning, Communicatie en Samenwerking en Wijkwethouder: Kattenbroek, Valleipoort, Hoogland en Buitengebied-West.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Menno Tigelaar (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: Werk en inkomen, Beheer, Milieu en handhaving, Dienstverlening, Hoogland, Nieuwland, Buitengebied-West, Calveen, Randenbroek-Schuilenburg en Stoutenburg-Noord.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Medio 2014 wordt Menno Tigelaar bestuurslid bij Platform Water Vallei en Eem.
Aanverwant:2014 - 2014Dhr. Menno Tigelaar, Raadslid, ChristenUnie, gemeente Amersfoort2011 - 2013Dhr. Menno Tigelaar, Wethouder, ChristenUnie Amersfoort, gemeente Amersfoort

Dhr. Cees van Eijk

Functie: WethouderPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: juni 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Regionale samenwerking, Jongeren / JeugdzorgToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Cees van Eijk heeft in zijn portefeuille: Werk en inkomen, Jeugd, Jeugdzorg, Diversiteit en toegankelijkheid, Regionale samenwerking en Wijkwethouder: Stadshart, Kruiskamp en Koppel.