Overheid in Utrecht

Gemeente Eemnes (Utrecht)

Pagina 1 van 2 (19 resultaten)

Dhr. Jan den Dunnen

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Sport, Cultuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Evenementen en marketing, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Jan den Dunnen (CDA) heeft in zijn portefeuille: Sociaal Domein (Jeugdzorg, Participatiewet (Tomin), AWBZ-overheveling WMO, Sociale wijkteams, Sociale Zaken HBEL, Volksgezondheid/GGD, Jeugdgezondheidszorg en Welzijn), Dierenbescherming/opvang, Kunst en Cultuur, Sport & verenigingsleven en Evenementen. Jan den Dunnen is verantwoordelijk voor het project Eemhof.

Jan den Dunnen is de eerste locoburgemeester van de gemeente Eemnes.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jan den Dunnen (CDA) 510 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2014Dhr. Jan den Dunnen, Raadslid, CDA, gemeente Eemnes

Dhr. Sven Lankreijer

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: juni 2016 (1 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2016-2018
Wethouder Sven Lankreijer (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Bestemmingsplannen, Structuurvisie, Volkshuisvesting, Verkeer & Vervoer. Sven Lankreijer is projectwethouder van de projecten: Gemeentelijk Verkeer en vervoersplan (GVVP), Gebiedvisie de Hilt/Eemhof en Bedrijventerrein Bramenberg.

Dhr. Niels Rood

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Economische Zaken, Openbare werken, Milieu / Duurzaamheid / Afval, P&O, Onderwijs, Communicatie / PR / (city-)marketing / RepresentatieToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Niels Rood heeft in zijn portefeuille: Milieu, Afvalbeleid, Klimaatbeleid, Duurzaamheid, Fair trade, Gemeentelijke gebouwen (duurzaamheid), Openbare Ruimte (Speelplaatsen, Wijkschouwen, Groenvoorziening), Dienstverlening, Publiekzaken, Personeel & organisatie, Communicatie, Economische zaken, Onderwijs, Kinderopvang, VVE, Bibliotheek en De Hilt.

Niels Rood is verantwoordelijk voor de projecten: Bedrijventerrein Zuidpolder, Huis van Eemnes, Ocrietterrein en BEL Zwembad.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Van november tot december 2014 is Niels Rood tijdelijk afwezig (ivm behandeling leukemie). Collega-wethouder nemen tijdelijk de taken van de wethouder over.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Niels Rood (D66) 165 voorkeurstemmen. 
Aanverwant:2013Dhr. Niels Rood, Raadslid, D66 Eemnes, gemeente Eemnes

Mevr. Reggie van Berkel

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2016 (1 jaar, 3 maanden in dienst)

Dhr. Willem van den Berg

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Fractie Van den Berg (2015-)
Politiek leider Fractie Van den Berg
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Tot april 2015 is Willem van den Berg lid van de VVD-fractie.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Willem van den Berg (VVD) 17 voorkeurstemmen.
Aanverwant:1989 - heden Dhr. Willem van den Berg, Gemeentesecretaris, gemeente Heemstede

Dhr. Paul Sprey

Functie: RaadslidPolitiek: Fractie Van den Berg
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Van 2014 tot 2015 was Paul Sprey fractievoorzitter voor de VVD. Tot medio 2015 was Paul Sprey VVD-gemeenteraadslid.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Paul Sprey (VVD) 56 voorkeurstemmen.

Dhr. Frans Hagens

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2014-)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Frans Hagens (CDA) 56 voorkeurstemmen.

Dhr. Frans Postma

Functie: RaadslidPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2017 (7 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Frans Postma was eerder burgercommissielid.

Dhr. Andries Schilt

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Andries Schilt (CDA) 53 voorkeurstemmen.

Mevr. Marion Riemens

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Dorpsbelang (2014-)
Politiek leider Dorpsbelang
Lijsttrekker Dorpsbelang (2014)
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2011 (6 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Marion Riemens (Dorpsbelang) 509 voorkeurstemmen.