Overheid in Utrecht

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (Utrecht)

Pagina 1 van 5 (43 resultaten)

Dhr. Guus Beugelink

Functie: Db-lidPolitiek: Water Natuurlijk
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: januari 2009 (9 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Hoogheemraad Guus Beugelink heeft in zijn portefeuille: oostelijk gebied, waterbeheerplan, waterkwaliteit, Kaderrichtlijn Water, waterflora en –fauna, strategie & innovatie, duurzaamheid en mvo (maatschappelijk verantwoord ondernemen).

Guus Beugelink is de eerste loco-dijkgraaf.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bestuursperiode 2009-2015
Hoogheemraad Guus Beugelink heeft als portefeuille: Oostelijk gebied (gemeenten De Bilt, Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Woudenberg, Bunnik, Wijk bij Duurstede, Rhenen en Houten) [ Watersysteem en wateropgave - Agenda’s Vitaal Platteland - Gemeentelijke waterplannen - Watergebiedsplannen - Waterketen (afkoppelen, gemeentelijk rioolstelsel, overstorten, optimalisatiestudies) - Grondwaterbeheer - Cultuurhistorie], Klimaatadaptatie, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, Informatievoorziening, automatisering, databeheer, E-dienstverlening / Waterschapshuis, Fruitteelt, Grondwaterbeleid, Grondbeleid en verantwoordelijk voor de Waterflora en -fauna in het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden.

Hoogheemraad Guus Beugelink is de eerste loco-dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden.

Dhr. Roel Bronda

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: december 2003 (14 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Landelijk gebied / Water / NatuurToelichting: Afdelingshoofd watersysteembeheer.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2009 tot 2013 is Roel Bronda hoofd van de afdeling Strategie & Innovatie (S&I) bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en van 2003 tot 2009 adviseur waterkeuten.

Dhr. Chris Bruggink

Functie: Ab-lidPolitiek: Landbouw, Natuur en Economie - LNE
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2015 (2 jaar, 11 maanden in dienst)

Dhr. Han Dankaart

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: mei 2012 (5 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Bedrijfsvoering, BelastingenWerkzaamheden bij de Overheid:
Han Dankaart is hoofd managementondersteuning (concerncontroller) bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Dhr. Hendrik de Beaufort

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter Landbouw, Natuur en Economie - LNE (2015-)
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2015 (2 jaar, 11 maanden in dienst)

Dhr. Bert de Groot

Functie: Db-lidPolitiek: Landbouw, Natuur en Economie - LNE
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: april 2015 (2 jaar, 9 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Bert de Groot heeft in zijn portefeuille: zuidelijk veenweidegebied (Lopikerwaard), regionale waterkeringen, beleid peilbeheer, veenweidebeleid, vergunningverlening & handhaving, E-dienstverlening, project Gekanaliseerde Hollandsche IJssel.

Dhr. Bernard de Jong

Functie: Db-lidPolitiek: Lijsttrekker CDA (2015)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2015 (2 jaar, 9 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Bernard de Jong heeft in zijn portefeuille: noordelijk veenweidegebied, financiën en belastingen, Groene Hart, Kockengen Waterproof, cultuurhistorie, project Zoetwater voor West-Nederland.

Dhr. Theo de Roos

Functie: Ab-lidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2015 (2 jaar, 11 maanden in dienst)

Dhr. Ko Droogers

Functie: Ab-lidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2015 (2 jaar, 11 maanden in dienst)

Dhr. Kees Duijvelaar

Functie: Ab-lidPolitiek: VVD
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: november 2016 (1 jaar, 3 maanden in dienst)