Overheid in Utrecht

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (Utrecht)

Pagina 1 van 5 (47 resultaten)

Dhr. Freek Visser

Functie: Teamleider en programmamanagerIn dienst sinds: mei 2002 (16 jaar, 11 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2010 tot 2015 is Freek Visser projectleider bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Mevr. Joke Goedhart

Functie: SecretarisIn dienst sinds: januari 2014 (5 jaar, 3 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Joke Goedhart is secretaris en algemeen directeur bij het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Dhr. Erik Haddink

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: januari 1995 (24 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: Afdelingshoofd ontwikkeling, strategie en advies.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2006 tot 2015 is Eric Haddink hoofd van de afdeling Waterkeringsbeheer bij hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en van 1995 tot 2006 beleidsadviseur waterbeheer.

Dhr. Ronald Kastelein

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: januari 1995 (24 jaar, 3 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Ronald Kastelein is projectleider bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Dhr. Harry van der Moolen

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: april 2007 (12 jaar, 23 dagen in dienst)
Portefeuille: FinanciënWerkzaamheden bij de Overheid:
Harry van der Moolen is hoofd van de afdeling Administratie bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Dhr. Meije Oppenhuizen

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: januari 2007 (12 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Belastingen, OnderzoekWerkzaamheden bij de Overheid:
Meije Oppenhuizen is hoofd van de afdeling Belastingen bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Vanaf 2013 is Meije Oppenhuizen hoofd gegevensbeheer bij Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht.

Van 1997 tot 2007 is Meije Oppenhuizen medewerker juridische zaken.

Dhr. Annie Heins

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: september 2010 (8 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Toezicht en (integrale) handhaving, VergunningenWerkzaamheden bij de Overheid:
Annie Heins is hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Dhr. Roel Bronda

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: december 2003 (15 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Landelijk gebied / Water / NatuurToelichting: Afdelingshoofd watersysteembeheer.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2009 tot 2013 is Roel Bronda hoofd van de afdeling Strategie & Innovatie (S&I) bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en van 2003 tot 2009 adviseur waterkeuten.

Dhr. Henk Hoogweg

Functie: GriffierIn dienst sinds: januari 2009 (10 jaar, 3 maanden in dienst)
Aanverwant:heden Dhr. Henk Hoogweg, Griffier, Hoogheemraadschap van Delfland

Dhr. Patrick Poelmann

Functie: DijkgraafPolitiek: D66In dienst sinds: september 2007 (11 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Bedrijfsvoering, Communicatie / PR / (city-)marketing / RepresentatieToelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Patrick Poelmann heeft in zijn portefeuille: communicatie, bedrijfsvoering, primaire waterkeringen, calamiteiten, project Heel Holland veilig tegen overstromingen.

Bestuursperiode 2009-2015
Dijkgraaf Patrick Poelmann heeft als portefeuille: Veiligheid (primaire keringen, dijkringen, veiligheidsregio VRU, muskusrattenbestrijding), Majeure bestuurlijke relaties , Ledenvergadering Unie van Waterschappen, Bestuursondersteuning (incl. facilitaire zaken), communicatie, P&O, KAM en concerncontrol, Internationale samenwerking en is verantwoordelijk voor de Strategie & innovatie bij het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden.
Werkzaamheden bij de Overheid:


In februari 2019 geeft Patrick Poelmann aan dat hij als dijkgraaf stopt na zijn tweede termijn (tot september 2019).

2003 - 2007 D66-gedeputeerde, provincie Noord-Holland.
1991 - 2003 Fractievoorzitter / D66-lid van de Provinciale Staten, provincie Noord-Holland.

Aanverwant:2003 - 2007Dhr. Patrick Poelmann, Gedeputeerde, D66, Provincie Noord-Hollandheden Dhr. Patrick Poelmann, Voorzitter, D66 Noord-Holland, Provinciale Bestuurders Politieke Partijen