Overheid in Utrecht

Gemeente IJsselstein (Utrecht)

Pagina 1 van 1 (5 resultaten)

Dhr. Chris Baerveldt

Functie: WethouderPolitiek: SP
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: april 2017 (5 maanden in dienst)
Portefeuille: Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Bestuursperiode 2017-2018
Wethouder Chris Baerveldt (SP) heeft in zijn portefeuille: Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Integratie, Opvang statushouders, Wijkgericht Werken, Coördinatie verbouwing Stadhuis en het Project “IJsselveld Oost”.

Chris Baerveldt is de vierde locoburgemeester.

Dhr. Hans Lappee

Functie: WethouderPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2017 (6 maanden in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Regionale samenwerking, Ruimtelijke ordening , Toezicht en (integrale) handhaving, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Vergunningen, Mobiliteit, WelzijnToelichting: Bestuursperiode 2017-2018
Wethouder Hans Lappee heeft in zijn portefeuille: Vergunningverlening en integrale handhaving, Mobiliteit, Milieu en duurzaamheid, Ruimtelijke ordening, Recreatie en toerisme, Dierenwelzijn, Project “Binnenstad”, GR: ODRU en GR: Recreatieschap Stichtse Groenlanden.

Dhr. Erik Luchtenburg

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: september 2017 (23 dagen in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, BedrijfsvoeringToelichting: Gemeentesecretaris en algemeen directeur van UW Samenwerking (de ambtelijke organisatie van de gemeenten Ijsselstein en Montfoort).

Mevr. Marijke van Beukering-Huijbregts

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2017 (6 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Sport, Burgerzaken, Welzijn, Economische Zaken, Onderwijs, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Bestuursperiode 2017-2018
Wethouder Marijke van Beukering-Huijbregts heeft in haar portefeuille: Coördinatie sociaal domein (inhoudelijk), Welzijn, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugd en onderwijs, Sociaal domein (AWBZ / Jeugdzorg / Participatie), Werk en inkomen, Integratie, Sport, Economische zaken, Opvang statushouders, Wijkgericht werken en het Project: "De klant centraal en deregulering".

Marijke van Beukering-Huijbregts is de eerste locoburgemeester.

Dhr. Patrick van Domburg

Functie: BurgemeesterPolitiek: VVDIn dienst sinds: september 2015 (2 jaar, 8 dagen in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Regionale samenwerking, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Patrick van Domburg heeft in zijn portefeuille: Openbare orde en Veiligheid, Bestuur en organisatie (o.a. bestuursorganen, algemene en juridische zaken, privacy, bijzondere wetten en verordeningen), Bestuurlijke vernieuwing, Communicatie en PR, Stedenbanden en Project "Regionale Samenwerking.

Patrick van Domburg is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als voorzitter van de gemeenteraad van Ijsselstein. Burgemeester Van Domburg is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W. Hij is geen lid van de raad, maar heeft daarin een raadgevende stem. Van het college is hij wel lid en mag dus meestemmen over de voorstellen. Als de stemmen staken in het college telt de stem van de burgemeester dubbel.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Patrick van Domburg is ambassadeur Maatwerkaanpak regeldruk bedrijven (ministerie van EZ). Tevens is hij ambassadeur van de Nationaal Commissaris Digitale Overheid.

Patrick van Domburg is voorzitter van UW Samenwerking. UW Samenwerking is de ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Ijsselstein en Montfoort.