Overheid in Utrecht

Gemeente IJsselstein (Utrecht)

Pagina 1 van 4 (32 resultaten)

Mevr. Saskia van Rooijen-van Dijk

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 8 maanden in dienst)

Dhr. Bernd Roks

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: juni 2018 (6 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Welzijn, Onderwijs, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Bernd Roks heeft in zijn portefeuille: Dossier UW, P&O, Pauw, Werk en inkomen, Participatie banen, Welzijn, Wmo, Sociaal domein, Jeugd, GGD, Seniorenbeleid, Vrijwilligersbeleid en Onderwijs.

Bernd Roks is de 4e locoburgemeester.

Dhr. Bas van der Horst

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2010 (8 jaar, 9 maanden in dienst)

Dhr. Kees Duijvelaar

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2018 (8 maanden in dienst)

Dhr. Patrick van Domburg

Functie: BurgemeesterPolitiek: VVDIn dienst sinds: september 2015 (3 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Regionale samenwerking, Juridische zaken, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Vergunningen, Welzijn, Evenementen en marketing, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitiesperiode 2018-2022
Patrick van Domburg heeft in zijn portefeuille: Openbare orde en Veiligheid, Toezicht en Handhaving, Horeca-, exploitatie- en evenementenvergunningen, Dierenwelzijn, Bestuur en organisatie (o.a. bestuursorganen, algemene en juridische zaken, privacy, bijzondere wetten en verordeningen), Regionale samenwerking, Archief, Communicatie en PR, Digitale informatievoorziening en Stedenbanden.

Bestuursperiode 2015-2018
Patrick van Domburg heeft in zijn portefeuille: Openbare orde en Veiligheid, Bestuur en organisatie (o.a. bestuursorganen, algemene en juridische zaken, privacy, bijzondere wetten en verordeningen), Bestuurlijke vernieuwing, Communicatie en PR, Stedenbanden en Project "Regionale Samenwerking.

Patrick van Domburg is zowel voorzitter van het college van en wethouders (B&W) als voorzitter van de gemeenteraad van Ijsselstein. Van Domburg is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W. Hij is geen lid van de raad, maar heeft daarin een raadgevende stem. Van het college is hij wel lid en mag dus meestemmen over de voorstellen. Als de stemmen staken in het college telt de stem van de dubbel.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Patrick van Domburg is ambassadeur Maatwerkaanpak regeldruk bedrijven (ministerie van EZ). Tevens is hij ambassadeur van de Nationaal Commissaris Digitale Overheid.

Patrick van Domburg is voorzitter van UW Samenwerking. UW Samenwerking is de ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Ijsselstein en Montfoort.

Dhr. Bas van Rooijen

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2018 (8 maanden in dienst)

Mevr. Anastasia van der Lugt

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst gegaan: juni 2018Uit dienst vanaf: januari 2019 (6 maanden in dienst geweest)
Portefeuille: ICT, Recreatie / Toerisme, Sport, Economische Zaken, OnderwijsToelichting: Bestuursperiode 2018-2018
Wethouder Anastasia van der Lugt heeft in haar portefeuille: Economische zaken, inclusief. stadsmarketing, Binnenstad, Recreatie en toerisme, Volkshuisvesting, Woonopgave specifieke doelgroepen, Opvang statushouders, Integratie en vluchtelingenbeleid, Onderwijsgebouwen/IHP, Beheer en onderhoud gebouwen, Sport, Project “IJsselveld Oost” en Wijkgericht werken.

Anastasia van der Lugt is de 1e locoburgemeester.

Mevr. Antastasia van Noort-van der Lugt

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD (2014-)
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2010 (8 jaar, 9 maanden in dienst)

Dhr. Tom Zoethout

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2018 (8 maanden in dienst)

Dhr. Paul Nieveen van Dijkum

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter PvdA (2018-)
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2018 (8 maanden in dienst)