Overheid in Utrecht

Gemeente Lopik (Utrecht)

Pagina 1 van 3 (23 resultaten)

Dhr. Tim van Vliet.

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2019 (1 jaar, 6 maanden in dienst)

Dhr. Adwin van Schaaik

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: september 2018 (1 jaar, 12 maanden in dienst)

Dhr. André van Nieuwpoort

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: juni 2010 (10 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: BurgerzakenWerkzaamheden bij de Overheid:
Hoofd Inwonerszaken, gemeente Lopik.
Loco-gemeentesecretaris.

Vanaf 2017 is Andre van Nieuwpoort waarnemend afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkeling en beheer.

Dhr. Johan van Everdingen

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2014 (6 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Sport, Cultuur, Welzijn, Economische Zaken, Onderwijs, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Johan van Everdingen (VVD) heeft in zijn portefeuille: Economische zaken, recreatie en toerisme, Onderwijs, welzijn, sport en cultuur, Sociaal domein, Gezondheidszorg, Wmo, Jeugd(zorg) en Maatschappelijke participatie.

Johan van Everdingen is de 1e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Johan van Everdingen (VVD) heeft in zijn portefeuille: Economische aangelegenheden en recreatie: Economische zaken. Onderwijs, welzijn, sport en cultuur: Onderwijs, peuterspeelzalen en kinderopvang, Welzijn, Sport, Cultuur en bibliotheek, Exploitatie gemeentelijk vastgoed, Sociaal domein: Gezondheidszorg, WMO en AWBZ, Jeugd(zorg), Sociale zaken, participatie en WSW, Openbaar- en doelgroepenvervoer.
Aanverwant:2012 - 2014Dhr. Johan van Everdingen, Wethouder, VVD / D66, gemeente Oudewater2010 - 2012Dhr. Johan van Everdingen, Raadslid, VVD, gemeente Nieuwegein

Dhr. Ron van den Berg

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2015 (5 jaar, 4 maanden in dienst)

Mevr. Margriet van Delft-Bos

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (6 jaar, 6 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Margriet van Delft-Bos (VVD) 147 voorkeurstemmen.

Dhr. Adrie Strien

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2012-)
Lijsttrekker CDA (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2010 (10 jaar, 6 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf augustus 2012 is gemeenteraadslid Adrie Strien fractievoorzitter namens het CDA in de gemeenteraad van Lopik.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Adrie Strien lijsttrekker voor het CDA in de gemeente Lopik. Hij heeft 817 voorkeurstemmen.

Dhr. Gerrit Spelt

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2006 (14 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, ICT, Infrastructuur, Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Toezicht en (integrale) handhaving, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Verkeer en Vervoer, Monumentaal erfgoed, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Gerrit Spelt (CDA) heeft in zijn portefeuille: Afvalverwijdering, Milieu, Monumentenzorg, Natuur en landschap, Duurzaamheid, Ruimtelijke ontwikkeling, Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH), Volkshuisvesting, Verkeer, Infrastructuur en gemeentewerken, Beheer vastgoed en terreinen, Financiën, Informatiebeleid en automatisering.

Gerrit Spelt is de 2e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Gerrit Spelt (CDA) heeft in zijn portefeuille: Natuur, milieu en monumentenzorg: Afvalverwijdering, Milieu, Natuur en landschap. Ruimtelijk beleid en volkshuisvesting: Ruimtelijke ontwikkeling, Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) Volkshuisvesting. Beheer en vastgoed: Verkeer, Infrastructuur en gemeentewerken, Beheer vastgoed en terreinen. Middelen: Financiën, Informatiebeleid en automatisering.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Gerrit Spelt (CDA) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ontwikkeling en beheer, Vergunningverlening en handhaving, Volkshuisvesting, Verkeer, Infrastructuur en gemeentewerken, Gemeentereiniging, Grondexploitatie en Accommodaties en gebouwenbeheer. Daarnaast behartigt hij de projecten Centrumplan (herontwikkeling centrum Lopik-dorp), Woningbouwprojecten en verantwoordelijk voor de Revitalisering van het bedrijventerrein in de gemeente Lopik.

Wethouder Spelt is de 1e loco-burgemeester van de gemeente Lopik.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Gerrit Spelt (CDA) 229 voorkeurstemmen.

Mevr. Yvonne Slob

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Lijst Slob (2019-)
Politiek leider Lijst Slob
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2018 (2 jaar, 5 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Tot 18 september 2019 is Yvonne Slob gemeenteraadslid voor de VVD.

Dhr. Arie Schep

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter SGP (2016-)
Politiek leider SGP
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2016 (4 jaar, 5 maanden in dienst)