Overheid in Utrecht

Gemeente Montfoort (Utrecht)

Pagina 1 van 3 (29 resultaten)

Dhr. Eimert Verkaik

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Inwonersbelangen Montfoort Linschoten (2016-)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2010 (9 jaar, 7 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Van 2010 tot 2016 is gemeenteraadslid Eimert Verkaik fractievoorzitter namens Inwonersbelangen Montfoort Linschoten in de gemeenteraad van Montfoort.

Voor 2010 is Eimert Verkaik enkele jaren commissielid.

Aanverwant:2011 - heden Dhr. Eimert Verkaik, Ab-lid, Waterschap@inwonersbelangen, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Dhr. Herman van Wiggen

Functie: WethouderPolitiek: Inwonersbelangen Montfoort Linschoten
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Sport, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Vergunningen, Cultuur, Monumentaal erfgoedToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Herman van Wiggen heeft in zijn portefeuille: Financiën, Grondbedrijf, grex, Vergunningverlening (milieu), Milieu, sport, Cultuur, Cultuurhistorie, Monumenten en archeologie & Ontvlechting UW Samenwerking.

Herman van Wiggen is de 3e locoburgemeester.

Dhr. Frank van Rooijen

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: november 2017 (1 jaar, 11 maanden in dienst)

Mevr. Marja van Kooten

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 6 maanden in dienst)

Mevr. Petra van Hartskamp-de Jong

Functie: BurgemeesterPolitiek: VVDIn dienst sinds: januari 2016 (3 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Integriteitsbeleid, Recreatie / Toerisme, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Vergunningen, Evenementen en marketing, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
van Hartskamp-de Jong heeft in haar portefeuille: Openbare orde & veiligheid, Integrale handhaving, Bestuur en organisatie (o.a. P&O), Burgerzaken, Integriteitsbewaking, Intergemeentelijke samenwerking, Vergunningverlening evenementen en handhaving, Communicatie, Recreatie en toerisme en het Platform Utrechtse Waarden.

Bestuursperiode 2016-2018
van Hartskamp-de Jong heeft in haar portefeuille: Bestuur en Organisatie, Intergemeentelijke samenwerking, Burgerzaken, Openbare orde en Veiligheid, Integrale Handhaving, Vergunningverlening evenementen & handhaving, Recreatie en toerisme, Natuur en landschapsbeheer, Communicatie, Integriteitbewaking en Projectcoördinatie.

De is voorzitter van het college van en wethouders en tevens van de gemeenteraad. De heeft bij vergaderingen van de raad geen stemrecht heeft en bij vergaderingen van het college van en wethouders wel. In het college heeft de , net als de wethouders, een eigen portefeuille. Ook heeft de een aantal eigen taken in de hoedanigheid van . Hieronder valt bijvoorbeeld het handhaven van de openbare orde. Ook staat Petra van Hartskamp-de Jong aan het hoofd van de plaatselijke politie en de brandweer. De stelt jaarlijks een verslag op (burgerjaarverslag) over de kwaliteit van het bestuur en de relatie met de burgers.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Petra van Hartskamp-de Jong is voorzitter van UW Samenwerking (de ambtelijke organisatie tussen de gemeente Ijsselstein en de gemeente Montfoort).

Dhr. Ben van eijk

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: juni 2018 (1 jaar, 4 maanden in dienst)

Dhr. Marc van der Veer

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, BedrijfsvoeringToelichting: Van mei tot december 2018 is Marc van der Veer interim-gemeentesecretaris Montfoort.

Dhr. Bart Timmerarends

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter SGP (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: november 2016 (2 jaar, 11 maanden in dienst)
Toelichting: Bart Timmerarends vervangt tijdelijk raadslid Cor Langerak (tot februari 2017).

Dhr. Ivo ten Hagen

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: ICT, Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Vergunningen, Mobiliteit, Verkeer en Vervoer, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Ivo ten Hagen heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening (ontwikkeling), Beleid & beheer openbare ruimte, ICT, informatievoorziening, Economische zaken, Vergunningverlening (RO), Natuur en landschapsbeheer, Verkeer & mobiliteit en diverse Projecten (Omgevingswet;, Binnenstad).

Ivo ten Hagen is de 1e locoburgemeester.

Dhr. Hans Teeuwen

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: april 2011 (8 jaar, 6 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Manager Ruimtelijke Ordening & Behheer, gemeente Montfoort.