Overheid in Utrecht

Gemeente Montfoort (Utrecht)

Pagina 2 van 2 (19 resultaten)

Mevr. Ineke Meijers

Functie: GriffieIn dienst sinds: juli 2009 (8 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Plaatsvervangend raadsgriffier Montfoort.

Mevr. Rosita Pennings

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: juli 2010 (7 jaar, 10 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Rosita Pennings is communicatieadviseur bij de gemeente Montfoort.

Mevr. Anne Poelman

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: december 2012 (5 jaar, 4 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Anne Poelman is teamleider organisatie-ondersteuning bij de gemeente Montfoort.

Dhr. Leon Snoek

Functie: RaadslidPolitiek: Progressief Akkoord
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: juni 2016 (1 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Leon Snoek was eerder formumlid in de commissie ruimte.

Dhr. Hans Teeuwen

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: april 2011 (7 jaar, 27 dagen in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Manager Ruimtelijke Ordening & Behheer, gemeente Montfoort.

Dhr. Bart Timmerarends

Functie: RaadslidPolitiek: SGP
Coalitie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: november 2016 (1 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Bart Timmerarends vervangt tijdelijk raadslid Cor Langerak (tot februari 2017).

Mevr. Petra van Hartskamp-de Jong

Functie: BurgemeesterPolitiek: VVDIn dienst sinds: januari 2016 (2 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Recreatie / Toerisme, Brandweer / Politie, Landelijk gebied / Water / Natuur, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Vergunningen, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2016-2018
Burgemeester van Hartskamp-de Jong heeft in haar portefeuille: Bestuur en Organisatie, Intergemeentelijke samenwerking, Burgerzaken, Openbare orde en Veiligheid, Integrale Handhaving, Vergunningverlening evenementen & handhaving, Recreatie en toerisme, Natuur en landschapsbeheer, Communicatie, Integriteitbewaking en Projectcoördinatie.

De burgemeester is voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en tevens van de gemeenteraad. De burgemeester heeft bij vergaderingen van de raad geen stemrecht heeft en bij vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders wel. In het college heeft de burgemeester, net als de wethouders, een eigen portefeuille. Ook heeft de burgemeester een aantal eigen taken in de hoedanigheid van burgemeester. Hieronder valt bijvoorbeeld het handhaven van de openbare orde. Ook staat Petra van Hartskamp-de Jong aan het hoofd van de plaatselijke politie en de brandweer. De burgemeester stelt jaarlijks een verslag op (burgerjaarverslag) over de kwaliteit van het bestuur en de relatie met de burgers.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Petra van Hartskamp-de Jong is voorzitter van UW Samenwerking (de ambtelijke organisatie tussen de gemeente Ijsselstein en de gemeente Montfoort).

Dhr. Frank van Rooijen

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: november 2017 (5 maanden in dienst)

Dhr. Eimert Verkaik

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Inwonersbelangen Montfoort Linschoten (2016-)
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2010 (8 jaar, 1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Van 2010 tot 2016 is gemeenteraadslid Eimert Verkaik fractievoorzitter namens Inwonersbelangen Montfoort Linschoten in de gemeenteraad van Montfoort.

Voor 2010 is Eimert Verkaik enkele jaren commissielid.

Aanverwant:2011 - heden Dhr. Eimert Verkaik, Ab-lid, Waterschap@inwonersbelangen, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden