Overheid in Utrecht

Gemeente Montfoort (Utrecht)

Pagina 3 van 4 (31 resultaten)

Dhr. Leon Snoek

Functie: RaadslidPolitiek: Progressief Akkoord
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: juni 2016 (2 jaar, 21 dagen in dienst)
Toelichting: Leon Snoek was eerder formumlid in de commissie ruimte.

Dhr. Hans Teeuwen

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: april 2011 (7 jaar, 2 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Manager Ruimtelijke Ordening & Behheer, gemeente Montfoort.

Dhr. Ivo ten Hagen

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (22 dagen in dienst)

Dhr. Bart Timmerarends

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter SGP (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: november 2016 (1 jaar, 7 maanden in dienst)
Toelichting: Bart Timmerarends vervangt tijdelijk raadslid Cor Langerak (tot februari 2017).

Dhr. Marc van der Veer

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: mei 2018 (1 maand in dienst)
Portefeuille: P&O, BedrijfsvoeringToelichting: Interim-gemeentesecretaris Montfoort.

Mevr. Petra van Hartskamp-de Jong

Functie: BurgemeesterPolitiek: VVDIn dienst sinds: januari 2016 (2 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Recreatie / Toerisme, Brandweer / Politie, Landelijk gebied / Water / Natuur, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Vergunningen, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2016-2018
Burgemeester van Hartskamp-de Jong heeft in haar portefeuille: Bestuur en Organisatie, Intergemeentelijke samenwerking, Burgerzaken, Openbare orde en Veiligheid, Integrale Handhaving, Vergunningverlening evenementen & handhaving, Recreatie en toerisme, Natuur en landschapsbeheer, Communicatie, Integriteitbewaking en Projectcoördinatie.

De burgemeester is voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en tevens van de gemeenteraad. De burgemeester heeft bij vergaderingen van de raad geen stemrecht heeft en bij vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders wel. In het college heeft de burgemeester, net als de wethouders, een eigen portefeuille. Ook heeft de burgemeester een aantal eigen taken in de hoedanigheid van burgemeester. Hieronder valt bijvoorbeeld het handhaven van de openbare orde. Ook staat Petra van Hartskamp-de Jong aan het hoofd van de plaatselijke politie en de brandweer. De burgemeester stelt jaarlijks een verslag op (burgerjaarverslag) over de kwaliteit van het bestuur en de relatie met de burgers.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Petra van Hartskamp-de Jong is voorzitter van UW Samenwerking (de ambtelijke organisatie tussen de gemeente Ijsselstein en de gemeente Montfoort).

Mevr. Marja van Kooten

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (2 maanden in dienst)

Dhr. Frank van Rooijen

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: november 2017 (7 maanden in dienst)

Dhr. Herman van Wiggen

Functie: WethouderPolitiek: Inwonersbelangen Montfoort Linschoten
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2018 (22 dagen in dienst)

Dhr. Eimert Verkaik

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Inwonersbelangen Montfoort Linschoten (2016-)
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2010 (8 jaar, 3 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Van 2010 tot 2016 is gemeenteraadslid Eimert Verkaik fractievoorzitter namens Inwonersbelangen Montfoort Linschoten in de gemeenteraad van Montfoort.

Voor 2010 is Eimert Verkaik enkele jaren commissielid.

Aanverwant:2011 - heden Dhr. Eimert Verkaik, Ab-lid, Waterschap@inwonersbelangen, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden