Overheid in Utrecht

Gemeente Stichtse Vecht (Utrecht)

Pagina 1 van 6 (53 resultaten)

Mevr. Linda van Dort

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: december 2015 (1 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, WelzijnToelichting: Bestuursperiode 2016-2018
Wethouder Linda van Dort heeft in haar portefeuille: welzijn (inclusief dorpshuizen) Lid bestuurlijk team sociaal domein, gebiedsgericht werken, duurzaamheid (topdossier) en milieu, recreatieschap Stichtse Groenlanden, natuur en landschap, dierenwelzijn, bestuurlijke vernieuwing en jongerenwerk.

Dhr. Warner van Vossen

Functie: WethouderPolitiek: Streekbelangen
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: november 2016 (1 jaar, 10 dagen in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Sport, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Bestuursperiode 2016-2018
Wethouder Warner van Vossen (Streekbelangen) heeft in zijn portefeuille: sport (topdossier) en spelen, sociale zaken, inclusief vluchtelingenbeleid/ participatiewet. Lid bestuurlijk team sociaal domein), maatschappelijk vastgoed, inkoop en aanbestedingen en grondbedrijf. Warner van Vossen is projectwethouder 'vluchtelingen' en 'veenkluit'.

Warner van Vosser is de 6e locoburgemeester.

Dhr. Eric Balemans

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Landelijk gebied / Water / Natuur, Toezicht en (integrale) handhavingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Eric Balemans (VVD) heeft in zijn portefeuille: beheer leefomgeving, deregulering, financiën, gemeentelijke dienstverlening (inclusief ict), integrale handhaving, regionale samenwerking SWW (secundus) en toezicht gemeenschappelijke regelingen.
Aanverwant:2007 - 2014Dhr. Eric Balemans, Statenlid, VVD, Provincie Utrecht1998 - 2006Dhr. Eric Balemans, Lid van de 2e kamer, VVD, Tweede Kamer

Mevr. Jacqueline Koops

Functie: WethouderPolitiek: ChristenUnie / SGP
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2015 (2 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Landelijk gebied / Water / Natuur, WelzijnToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Jacqueline Koops (ChristenUnie / SGP) heeft in haar portefeuille: dierenwelzijn, natuur en landschap, ouderenbeleid, overheveling AWBZ-taken, subsidiebeleid, Wmo en volksgezondheid (secundus voorzitter bestuurlijk team transities sociaal domein).
Werkzaamheden bij de Overheid:
Van januari 2017 tot 27 juni 2017 wordt Jacqueline Koops tijdelijk als wethouder vervangen.

Dhr. Pieter de Groene

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: januari 2011 (6 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Economische Zaken, Landelijk gebied / Water / Natuur, Recreatie / Toerisme, Onderwijs, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Pieter de Groene (D66) heeft in zijn portefeuille: cultuur (inclusief musea), economie (inclusief recreatie, toerisme en plassenschap), gemeentelijke huisvesting en facilitaire zaken, onderwijs, participatie, regionale samenwerking U10/BRU (secundus), verkeer en water.

Pieter de Groene is de tweede locoburgemeester van de Stichtse Vecht.

Bestuursperiode 2011-2014
Wethouder Pieter de Groene (D66) heeft in zijn portefeuille: Onderwijs, Volwasseneneducatie, Kinderdagverblijven, Bestuurlijke vernieuwing en ontwikkeling, Afwikkeling & harmonisatie fusieproces (excl. financiën), Huisvesting, Dienstverlening & ICT, Inwonersparticipatie (incl. interactieve beleidsvorming en bijbehorende communicatie), Integratie, Gemeentelijk vastgoed incl. maatschappelijk vastgoed en verantwoordelijk voor het Waterbeleid in de gemeente Stichtse Vecht.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Pieter de Groene (D66) 476 voorkeurstemmen.
   
Voorheen: DB-lid, Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.


Dhr. Franko Živković-Laurenta

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider D66
Lijsttrekker D66 (2014)
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Živković-Laurenta (D66) heeft in zijn portefeuille: monumenten, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Franko Živković-Laurenta (D66) 1918 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2011 - 2014Dhr. Franko Živković-Laurenta, Raadslid, D66, gemeente Stichtse Vecht

Dhr. Dik van 't Hof

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Breukelen Beweegt
Politiek leider Breukelen Beweegt
Lijsttrekker Breukelen Beweegt (2014)
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: januari 2011 (6 jaar, 10 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Raadslid Dick van 't Hof is fractievoorzitter van de politieke partij 'Breukelen Beweegt' in de gemeenteraad van Stichtse Vecht.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Dick van 't Hof (Stichtse Vecht Beweegt) 679 voorkeurstemmen.


Mevr. Pauline Bredt-Aler

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: oktober 2014 (3 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Pauline Bredt-Aler (VVD) 162 voorkeurstemmen.

Mevr. Hetty Veneklaas

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2016-)
Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2018)
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2011 (6 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Hetty Veneklaas (CDA) 466 voorkeurstemmen.

Dhr. Ronald van Liempdt

Functie: RaadslidPolitiek: Groep Frank van Liempdt Lokaal Liberaal
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Ronald van Liempdt (Groep Frank van Liempdt Lokaal Liberaal) 64 voorkeurstemmen.