Overheid in Utrecht

Gemeente Veenendaal (Utrecht)

Pagina 1 van 5 (50 resultaten)

Mevr. Marieke Overduin-Biesma

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2014 (4 jaar, 2 dagen in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Bestuursperiode 2016-2018
Wethouder Marieke Overduin-Biesma (CDA) heeft in haar portefeuille: Wmo, Awbz, welzijn algemeen, algemeen maatschappelijk werk, sociaal cultureel werk, volksgezondheid en volkshuisvesting.

Bestuursperiode 2014-2016
Wethouder Marieke Overduin-Biesma (CDA) heeft in haar portefeuille: Wmo, Awbz, welzijn algemeen, volksgezondheid en volkshuisvesting.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Van oktober 2016 tot december 2016 is Marieke Overduin-Biesma demissionair wethouder.
  
Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 heeft Marieke Overduin-Biesma (CDA) 1943 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2006 - 2014Mevr. Marieke Overduin-Biesma, Raadslid, CDA, gemeente Veenendaal

Mevr. Arianne Hollander

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider VVD
Lijsttrekker VVD (2010, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2010 (8 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Ruimtelijke ordening , CultuurToelichting: Bestuursperiode 2016-2018
Wethouder Arianne Hollander (VVD) heeft in haar portefeuille: invoering Omgevingswet, participatie werk en inkomen, coördinatie nieuwkomers, wijkgericht werken, grondzaken en grondexploitatie, ruimtelijke projecten, kunst en cultuur / recreatie en toerisme en koopzondag.

Bestuursperiode 2014-2016
Wethouder Arianne Hollander (VVD) heeft in haar portefeuille: Ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijk beleid en omgevingswet, grondzaken, grondexploitatie en projecten, verkeer en vervoer (excl. parkeren), participatie werk en inkomen (excl. werkgeversdienstverlening), kunst en cultuur.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Arianne Hollander (VVD) heeft in haar portefeuille: Programma Veiligheid, Project Brouwerspoort/Veenendaal-oost, Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling, Ruimtelijk beleid, Bouwtoezicht, Gemeentelijk vastgoed, Grondzaken, Integrale handhaving en verantwoordelijk voor het Verkeer & Vervoer in de gemeente Veenendaal. Vanaf december 2013 krijgt wethouder Arianne Hollander extra in haar portefeuille: Welzijn, Kunst en Cultuur, MFA Het Ontmoetingshuis en Volkshuisvesting.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 28 oktober 2016 tot 22 december 2016 is Arianne Hollander demissionair wethouder.
    
Arianne Hollander is lid van de VNG-commissie 'Werk & Inkomen'.
    
Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 heeft Arianne Hollander (VVD) 1879 voorkeurstemmen.
     
Arianne Hollander was eerder gemeenteraadslid van de VVD in de gemeenteraad van Veenendaal.

Dhr. Marco Verloop

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider SGP
Lijsttrekker SGP (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2010 (8 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Financiën, Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Sociale Zaken, Economische ZakenToelichting: Bestuursperiode 2016-2018
Wethouder Marco Verloop (SGP) heeft in zijn portefeuille: financiën en control / belastingen, bedrijfsvoering / intergemeentelijke dienstverlening, control sociaal domein / decentralisaties, economie, vastgoed- en accommodatiebeleid, werkgeversdienstverlening en revitalisatie bedrijventerreinen en leegstand.

Bestuursperiode 2014-2016
Wethouder Marco Verloop (SGP) heeft in zijn portefeuille: Financiën en control, belastingen, control sociaal domein / decentralisaties, economie, werkgeversdienstverlening, revitalisatie bedrijventerreinen / leegstand en parkeren.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Marco Verloop heeft in zijn portefeuille: Programma Economie, Financiën, Belastingen, Onderwijs, Milieu, (inter) Gemeentelijke dienstverlening, Personeel en Organisatie, Huisvesting gemeentelijke organisatie/ICT en vanuit de gemeente Veenendaal de rol innemend van Aandeelhouder deelnemingen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Van oktober 2016 tot december 2016 is Marco Verloop demissionair wethouder in Veenendaal.
  
Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 heeft Marco Verloop (SGP) 3211 voorkeurstemmen.
     
Marco Verloop was gemeenteraadslid van de SGP in de gemeenteraad van Veenendaal.

Mevr. Nermina Kundić

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider D66
Lijsttrekker D66 (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2014 (4 jaar, 2 dagen in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Onderwijs, Evenementen en marketingToelichting: Bestuursperiode 2016-2018
Wethouder Nermina Kundić (D66) heeft in haar portefeuille: jeugdzorg, integraal jeugdbeleid, onderwijs, maatschappelijke participatie / burgerparticipatie, duurzaamheid / milieu, dierenwelzijn en evenementen.

Bestuursperiode 2014-2016
Wethouder Nermina Kundić (D66) heeft in haar portefeuille: Jeugdzorg, integraal jeugdbeleid, onderwijs, maatschappelijke participatie, burgerparticipatie, duurzaamheid, milieu, dierenwelzijn en evenementen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 28 oktober 2016 tot 22 december 2016 is Nermina Kundić demissionair wethouder.
 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heft Nermina Kundic (D66) 2180 voorkeurstemmen.

Dhr. Engbert Stroobosscher

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider ChristenUnie
Lijsttrekker ChristenUnie (2018)
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: december 2016 (1 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Parkeren, Ruimtelijke ordening , Verkeer en VervoerToelichting: Bestuursperiode 2016-2018
Wethouder Engbert Stroobosscher (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijk beleid, stadsbeheer, verkeer en vervoer, parkeren, sport, centrumcoördinatie, Winkelstad Veenendaal, detailhandelsvisie en hoogspanningslijn.

Dhr. Piet Zoon

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: VVDIn dienst sinds: september 2017 (8 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Juridische zaken, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2017-2018
Piet Zoon heeft in zijn portefeuille: bestuurlijke organisatie, algemeen bestuurlijke en juridische zaken, burgerzaken, communicatie, voorlichting en media(beleid), intergemeentelijke samenwerking, internationale betrekkingen, integrale toezicht en handhaving (incl. bouwtoezicht)veiligheidsbeleid / (regionale)veiligheid / openbare orde, brandweer en crisisbeheersingpromotie, horeca en representatie.

Dhr. Harold Schonewille

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2018-)
Aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (1 maand in dienst)

Dhr. Arjan Koerts

Functie: RaadslidPolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 heeft Arjan Koerts (ChristenUnie) 96 voorkeurstemmen.Aanverwant:2013 - 2013Dhr. Arjan Koerts, Raadslid, ChristenUnie Veenendaal, gemeente Veenendaal

Dhr. Jeroen van Esseveld

Functie: RaadslidPolitiek: ChristenUnie
Aantal zetels: 8
In dienst sinds: maart 2018 (1 maand in dienst)

Dhr. Jaap Pottjewijd

Functie: RaadslidPolitiek: Lokaal Veenendaal
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: oktober 2014 (3 jaar, 6 maanden in dienst)
Toelichting: Tot oktober 2015 is Jaap Pottjewijd lid van de SP-fractie.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jaap Pottjewijd (SP) 22 voorkeurstemmen.