Overheid in Utrecht

Gemeente Woerden (Utrecht)

Pagina 1 van 5 (44 resultaten)

Dhr. George Becht

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: juni 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: ICT, P&O, Regionale samenwerking, Cultuur, Economische Zaken, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder George Becht heeft in zijn portefeuille: Economische zaken (arbeid), Werk en inkomen, Onderwijs (inclusief huisvesting, leerplicht, RBL, leerlingenvervoer en passend onderwijs), Personeel en organisatie, Automatisering, informatisering en zaakgericht werken, ICT coöperatie, Regionale samenwerking inclusief Oudewater, Verbonden partijen, Cultuur, Iedereen doet mee (inclusie), Binnenstad (o.a. binnenstadsvisie en beleid over winkels, horeca en terrassen), Weekmarkt en streekmarkt, Armoedebestrijding, Wijk- en dorpswethouder van: Zegveld, Staatsliedenkwartier en binnenstad.

George Becht is de 4e locoburgemeester.

Dhr. Arthur Bolderdijk

Functie: WethouderPolitiek: LijstvanderDoes
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: juni 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Openbare werken, ICT, Landelijk gebied / Water / Natuur, Toezicht en (integrale) handhaving, Milieu / Duurzaamheid / Afval, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Arthur Bolderdijk heeft in zijn portefeuille: Financiën, Grondbeleid en grondbedrijf, Openbare ruimte / IBOR, Bodemdaling, klimaatbestendig en regiodeal, Water en waterketen, Vastgoed (o.a. renovatie nieuwe stadhuis), Informatieveiligheid en privacy, Inkoop, Toezicht en handhaving, Begraven (begraafplaatsen en crematorium), Dierenwelzijn, Wijk- en dorpswethouder van: Harmelen, Molenvliet, Bomen- en Bloemenbuurt.

Arthur Bolderdijk is de 2e locoburgemeester.

Dhr. Tymon de Weger

Functie: WethouderPolitiek: ChristenUnie / SGP
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: juni 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Monumentaal erfgoed, Welzijn, Wonen en Volkshuisvesting, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Tymon de Weger heeft in zijn portefeuille: Welzijn en Jongerenwerk, WMO (incl. inkoop) Integrale toegang Woerden Wijzer / Cumulus (eerste aanspreekpunt sociaal domein), Schuldhulpverlening, Statushouders en vluchtelingen, Gebiedsgericht werken en leefbaarheid, Coördinatie burgerparticipatie, Ruimtelijke ordening en Omgevingswet, Vergunningverlening, Bouwen en wonen, Transformatie Middelland en ontwikkeling stationsgebied. Woningbouwopgave (wethouder Noorthoek is eerste aanspreekpunt), Monumenten en archeologie, Duurzaamheid en energietransitie (eerste aanspreekpunt), Milieu en natuur- en milieueducatie, Afval en reiniging / circulaire economie, Wijk- en dorpswethouder: Schilderskwartier, Snel en Polanen / Waterrijk.

Tymon de Weger is de 3e locoburgemeester.

Dhr. Arjan Noorthoek

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: juni 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Parkeren, Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Recreatie / Toerisme, Jongeren / Jeugdzorg, Sport, Verkeer en Vervoer, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Arjan Noorthoek heeft in zijn portefeuille: Verkeer en vervoer, Parkeren en parkeerbeleid, Economische zaken (met uitzondering van arbeid), Herstructurering bedrijventerrein en schuifruimte, Transformatie Middelland en ontwikkeling stationsgebied. Visie en ontwikkeling (in samenwerking met wethouder De Weger, wethouder Noorthoek is eerste aanspreekpunt), Recreatie en toerisme, Jeugdzorg (inclusief inkoop), Volksgezondheid en sport, Wijk- en dorpswethouder van: Kamerik, Rijnoevers en bedrijventerrein BIZ.

Arjan Noorthoek is de 1e locoburgemeester.

Dhr. Peter Lagarde

Functie: StafmedewerkerIn dienst sinds: december 2013 (5 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Adviseur concernzaken.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2013 tot 2014 is Peter Lagarde programmasecretaris transformatie sociaal domein bij de gemeente Woerden.

Mevr. Wilma de Mooij

Functie: RaadslidPolitiek: SP
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 4 maanden in dienst)

Dhr. Marco Hollemans

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2014 (5 jaar, 4 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Marco Hollemans (CDA) 112 voorkeurstemmen.

Mevr. Coby Franken

Functie: RaadslidPolitiek: Progressief Woerden
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 4 maanden in dienst)

Dhr. Simon Brouwer

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter ChristenUnie / SGP (2015-)
Politiek leider ChristenUnie / SGP
Lijsttrekker ChristenUnie / SGP (2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2012 (7 jaar, 5 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 (gemeente Woerden) is Simon Brouwer de lijsttrekker van SGP. Simon Brouwer heeft bij deze gemeenteraadsverkiezingen 694 voorkeurstemmen.

Simon Brouwer is lid van de SGP.

Mevr. Daphne van der Wind-Hoogeveen

Functie: RaadslidPolitiek: ChristenUnie-SGP
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 4 maanden in dienst)