Overheid in Utrecht

Gemeente Woerden (Utrecht)

Pagina 1 van 5 (44 resultaten)

Dhr. Arjan Noorthoek

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: juni 2018 (10 maanden in dienst)
Portefeuille: Parkeren, Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Recreatie / Toerisme, Jongeren / Jeugdzorg, Sport, Verkeer en Vervoer, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Arjan Noorthoek heeft in zijn portefeuille: Verkeer en vervoer, Parkeren en parkeerbeleid, Economische zaken (met uitzondering van arbeid), Herstructurering bedrijventerrein en schuifruimte, Transformatie Middelland en ontwikkeling stationsgebied. Visie en ontwikkeling (in samenwerking met wethouder De Weger, wethouder Noorthoek is eerste aanspreekpunt), Recreatie en toerisme, Jeugdzorg (inclusief inkoop), Volksgezondheid en sport, Wijk- en dorpswethouder van: Kamerik, Rijnoevers en bedrijventerrein BIZ.

Arjan Noorthoek is de 1e locoburgemeester.

Dhr. George Becht

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: juni 2018 (10 maanden in dienst)
Portefeuille: ICT, P&O, Regionale samenwerking, Cultuur, Economische Zaken, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder George Becht heeft in zijn portefeuille: Economische zaken (arbeid), Werk en inkomen, Onderwijs (inclusief huisvesting, leerplicht, RBL, leerlingenvervoer en passend onderwijs), Personeel en organisatie, Automatisering, informatisering en zaakgericht werken, ICT coöperatie, Regionale samenwerking inclusief Oudewater, Verbonden partijen, Cultuur, Iedereen doet mee (inclusie), Binnenstad (o.a. binnenstadsvisie en beleid over winkels, horeca en terrassen), Weekmarkt en streekmarkt, Armoedebestrijding, Wijk- en dorpswethouder van: Zegveld, Staatsliedenkwartier en binnenstad.

George Becht is de 4e locoburgemeester.

Dhr. Arthur Bolderdijk

Functie: WethouderPolitiek: LijstvanderDoes
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: juni 2018 (10 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Openbare werken, ICT, Landelijk gebied / Water / Natuur, Toezicht en (integrale) handhaving, Milieu / Duurzaamheid / Afval, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Arthur Bolderdijk heeft in zijn portefeuille: Financiën, Grondbeleid en grondbedrijf, Openbare ruimte / IBOR, Bodemdaling, klimaatbestendig en regiodeal, Water en waterketen, Vastgoed (o.a. renovatie nieuwe stadhuis), Informatieveiligheid en privacy, Inkoop, Toezicht en handhaving, Begraven (begraafplaatsen en crematorium), Dierenwelzijn, Wijk- en dorpswethouder van: Harmelen, Molenvliet, Bomen- en Bloemenbuurt.

Arthur Bolderdijk is de 2e locoburgemeester.

Dhr. Tymon de Weger

Functie: WethouderPolitiek: ChristenUnie / SGP
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: juni 2018 (10 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Monumentaal erfgoed, Welzijn, Wonen en Volkshuisvesting, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Tymon de Weger heeft in zijn portefeuille: Welzijn en Jongerenwerk, WMO (incl. inkoop) Integrale toegang Woerden Wijzer / Cumulus (eerste aanspreekpunt sociaal domein), Schuldhulpverlening, Statushouders en vluchtelingen, Gebiedsgericht werken en leefbaarheid, Coördinatie burgerparticipatie, Ruimtelijke ordening en Omgevingswet, Vergunningverlening, Bouwen en wonen, Transformatie Middelland en ontwikkeling stationsgebied. Woningbouwopgave (wethouder Noorthoek is eerste aanspreekpunt), Monumenten en archeologie, Duurzaamheid en energietransitie (eerste aanspreekpunt), Milieu en natuur- en milieueducatie, Afval en reiniging / circulaire economie, Wijk- en dorpswethouder: Schilderskwartier, Snel en Polanen / Waterrijk.

Tymon de Weger is de 3e locoburgemeester.

Dhr. Peter Lagarde

Functie: StafmedewerkerIn dienst sinds: december 2013 (5 jaar, 4 maanden in dienst)
Toelichting: Adviseur concernzaken.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2013 tot 2014 is Peter Lagarde programmasecretaris transformatie sociaal domein bij de gemeente Woerden.

Dhr. Florian van Hout

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD (2018-)
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 26 dagen in dienst)
Toelichting: Commissiefractievoorzitter.Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf juni 2018 is Florian van Hout fractievoorzitter van de Woerdense VVD. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 kreeg hij 424 voorkeursstemmen.

Dhr. Jaap van der Does

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter LijstvanderDoes (2012-)
Politiek leider LijstvanderDoes
Lijsttrekker LijstvanderDoes (2014)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 1994 (25 jaar, 1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Jaap van der Does lijsttrekker voor de politieke partij JaapvanderDoes in Woerden. Bij deze gemeenteraadsverkiezingen heeft Jaap van der Does 1.723 voorkeurstemmen.
      
Jaap van der Does is fractievoorzitter van Lijst van der Does in de gemeenteraad van Woerden. 

Tot 2012 was Jaap van der Does D66-lid van de gemeenteraad in Woerden. Jaap van der Does was fractievoorzitter van de D66.


Dhr. Hendrie van Assem

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Inwonersbelangen (2014-)
Politiek leider Inwonersbelangen
Lijsttrekker Inwonersbelangen (2014, 2018)
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2014 (5 jaar, 27 dagen in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Inwonersbelangen-lijsttrekker Hendrie van Assem 1.747 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010Dhr. Hendrie van Assem, Raadslid, Inwonersbelangen Woerden, gemeente Woerden

Mevr. Monique Verheyen-von Bose

Functie: RaadslidPolitiek: STERK Woerden
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 26 dagen in dienst)

Dhr. John Boere

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 26 dagen in dienst)