Overheid in Utrecht

Gemeente Zeist (Utrecht)

Pagina 1 van 5 (50 resultaten)

Dhr. Marcel Fluitman

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2014 (5 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Bedrijfsvoering, Bibliotheek, Cultuur, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Marcel Fluitman (CDA) heeft in zijn portefeuille: Zorg (Uitvoering WMO, Transitie AWBZ-WMO, Zorgaanbod), Welzijn, Kunst en cultuur (Cultureel Ondernemerschap (subsidiebeleid K&C sector), Bibliotheek, Muziekschool, Kunstaanbod, Dorpshuizen, Culturele podia, Slot Zeist, Erfgoedpartners (museumkwartier), Gemeentelijke organisatie (Dienstverlening, Inkoopbeleid, Personeel en organisatie, Facilitaire zaken) en Wijk (Oost, Noord).

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Marcel Fluitman (CDA) heeft in zijn portefeuille: Zorg (Uitvoering WMO, Transitie AWBZ-WMO, Zorgaanbod), Gezondheidszorg (Ouderenbeleid), Kunst en cultuur (Cultureel Ondernemerschap (subsidiebeleid K&C sector), Bibliotheek, Muziekschool, Kunstaanbod, Dorpshuizen, Culturele podia en Slot Zeist). Marcel Fluitman is verantwoordelijk voor de projecten/wijk: Centrum en Oost, Centrumplan (exclusief aparte ruimtelijke projecten centrumgebied), Kerckebosch en de Algemene begraafplaats.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Marcel Fluitman (CDA) 1631 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2007 - 2014Dhr. Marcel Fluitman, Raadslid, CDA, gemeente Zeist

Mevr. Laura Hoogstraten

Functie: WethouderPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Onderwijs, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Laura Hoogstraten heeft in haar portefeuille: Participatie, Wonen, Jeugdzorg (Implementatie en uitvoering Jeugdwet, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Onderwijs (Huisvesting, Aanpak wachtlijsten scholen en keuzevrijheid, Extra onderwijs

Dhr. Sander Jansen

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider VVD
Lijsttrekker VVD (2018)
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: mei 2015 (4 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Financiën, Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Ruimtelijke ordening , Belastingen, Sport, Subsidies, Vergunningen, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Sander Jansen (VVD) heeft in zijn portefeuille: Economie (Economische regionale samenwerking (Q4, EBU, U10), Ontwikkeling bedrijventerreinen (inclusief leegstandsbeleid en markt), Toerisme en recreatie (inclusief gebiedscommissie), Maatschappelijk verantwoord ondernemen), Ruimte (Bestemmingsplannen en flexibilisering bestemmingsplannen, Voorbereiding Omgevingswet, Lopende ruimtelijke projecten (bv. Walkartpark, Voorheuvel/Rozenstraat), Welstand (Welstandscommissie) en monumenten, Vergunningverlening WABO (inclusief kapvergunningen), Milieuvergunningverlening/handhaving, Boswerf, OdrU, Wonen), Financiën (P&C-cyclus, Belastingen, Tarieven en leges, Coördinatie bezuinigingen, Coördinatie grondexploitaties, Subsidiebeleid, Financieel sociaal domein (inclusief risicomanagement), Sport (Sportbeleid (inclusief gebruik sportaccommodaties), Aanpak wachtlijsten sportverenigingen, Project wijkgezonder) en Coördinatie op de transformatie in het sociaal domein.

Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Sander Jansen (VVD) heeft in zijn portefeuille: Werk, Economie, Ruimte en Sport.

Dhr. Wouter Catsburg

Functie: WethouderPolitiek: ChristenUnie/SGP
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: ICT, Parkeren, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Catsburg heeft in zijn portefeuille: Duurzaamheid (Duurzaamheidsfonds (inclusief maatschappelijke initiatieven), Duurzame gemeente, Milieuvisie, Energie, Bomenfonds (inclusief vervangingsvraagstuk) met bomenbeheerplan), Verkeer en vervoer (Uitvoering Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP), Verkeersveiligheid, Aanpak verkeersknelpunten/doorstroming, Parkeerbeleid, Openbaar vervoer (inclusief tramdossier), Fietsmobiliteit), Openbare ruimte (RMN/AVU, Groen/grijs onderhoud (schoon en heel), Afvalketen (inclusief zwerfvuil) en ICT.

Dhr. Fons van den Heuvel

Functie: Teamleider en programmamanagerIn dienst sinds: juli 2010 (9 jaar, 1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Fons van den Heuvel is programmamanager bij de gemeente Zeist.

Van 2006 tot 2010 is Fons van den Heuvel controller.

Dhr. Gerard van Vliet

Functie: RaadslidPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 4 maanden in dienst)

Dhr. Carlo Fiscalini

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter NieuwDemocratischZeist (2018-)
Politiek leider NieuwDemocratischZeist
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: juli 2016 (3 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Bram Bouwman

Functie: RaadslidPolitiek: NieuwDemocratischZeist
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: september 2018 (11 maanden in dienst)

Dhr. Jos van Loozenoord

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD (2015-)
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: juni 2010 (9 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Tot mei 2015 is Jos van Loozenoord vice-fractievoorzitter VVD.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jos van Loozenoord (VVD) 63 voorkeurstemmen.

Dhr. Ernst van Splunter

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 4 maanden in dienst)