Overheid in Utrecht

Gemeente Zeist (Utrecht)

Pagina 2 van 6 (53 resultaten)

Mevr. Rachida Ennahachi

Functie: RaadslidPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2018 (6 maanden in dienst)

Dhr. Carlo Fiscalini

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter NieuwDemocratischZeist (2018-)
Politiek leider NieuwDemocratischZeist
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: juli 2016 (2 jaar, 3 maanden in dienst)

Dhr. Marcel Fluitman

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2014 (4 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Bedrijfsvoering, Bibliotheek, Cultuur, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Marcel Fluitman (CDA) heeft in zijn portefeuille: Zorg (Uitvoering WMO, Transitie AWBZ-WMO, Zorgaanbod), Welzijn, Kunst en cultuur (Cultureel Ondernemerschap (subsidiebeleid K&C sector), Bibliotheek, Muziekschool, Kunstaanbod, Dorpshuizen, Culturele podia, Slot Zeist, Erfgoedpartners (museumkwartier), Gemeentelijke organisatie (Dienstverlening, Inkoopbeleid, Personeel en organisatie, Facilitaire zaken) en Wijk (Oost, Noord).

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Marcel Fluitman (CDA) heeft in zijn portefeuille: Zorg (Uitvoering WMO, Transitie AWBZ-WMO, Zorgaanbod), Gezondheidszorg (Ouderenbeleid), Kunst en cultuur (Cultureel Ondernemerschap (subsidiebeleid K&C sector), Bibliotheek, Muziekschool, Kunstaanbod, Dorpshuizen, Culturele podia en Slot Zeist). Marcel Fluitman is verantwoordelijk voor de projecten/wijk: Centrum en Oost, Centrumplan (exclusief aparte ruimtelijke projecten centrumgebied), Kerckebosch en de Algemene begraafplaats.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Marcel Fluitman (CDA) 1631 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2007 - 2014Dhr. Marcel Fluitman, Raadslid, CDA, gemeente Zeist

Dhr. Aat Grinwis

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: januari 2006 (12 jaar, 9 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Aat Grinwis (VVD) 304 voorkeurstemmen. Aat Grinwis staat op nummer 22 van de verkiezingslijst.

Dhr. René Grotens

Functie: DirecteurIn dienst sinds: september 2008 (10 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Loco-gemeentesecretaris / concernmanager.Werkzaamheden bij de Overheid:
Directeur Bedrijfsvoering - Service Centrum / locogemeentesecretaris, gemeente Zeist.

Dhr. Yno Hoekstra

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: januari 2012 (6 jaar, 9 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Hoofd Concernstaf, gemeente Zeist.

Van 2012 tot 2014 is Yno Hoekstra strategisch bestuursadviseur.

Mevr. Laura Hoogstraten

Functie: WethouderPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: mei 2018 (4 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Onderwijs, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Laura Hoogstraten heeft in haar portefeuille: Participatie, Wonen, Jeugdzorg (Implementatie en uitvoering Jeugdwet, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Onderwijs (Huisvesting, Aanpak wachtlijsten scholen en keuzevrijheid, Extra onderwijs

Dhr. Sander Jansen

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider VVD
Lijsttrekker VVD (2018)
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: mei 2015 (3 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Financiën, Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Ruimtelijke ordening , Belastingen, Sport, Subsidies, Vergunningen, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Sander Jansen (VVD) heeft in zijn portefeuille: Economie (Economische regionale samenwerking (Q4, EBU, U10), Ontwikkeling bedrijventerreinen (inclusief leegstandsbeleid en markt), Toerisme en recreatie (inclusief gebiedscommissie), Maatschappelijk verantwoord ondernemen), Ruimte (Bestemmingsplannen en flexibilisering bestemmingsplannen, Voorbereiding Omgevingswet, Lopende ruimtelijke projecten (bv. Walkartpark, Voorheuvel/Rozenstraat), Welstand (Welstandscommissie) en monumenten, Vergunningverlening WABO (inclusief kapvergunningen), Milieuvergunningverlening/handhaving, Boswerf, OdrU, Wonen), Financiën (P&C-cyclus, Belastingen, Tarieven en leges, Coördinatie bezuinigingen, Coördinatie grondexploitaties, Subsidiebeleid, Financieel sociaal domein (inclusief risicomanagement), Sport (Sportbeleid (inclusief gebruik sportaccommodaties), Aanpak wachtlijsten sportverenigingen, Project wijkgezonder) en Coördinatie op de transformatie in het sociaal domein.

Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Sander Jansen (VVD) heeft in zijn portefeuille: Werk, Economie, Ruimte en Sport.

Dhr. Sander Jansen

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: maart 2018 (6 maanden in dienst)

Dhr. Koos Janssen

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: januari 2006 (12 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Vergunningen, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Koos Janssen heeft in zijn portefeuille: Algemene coördinatie bestuurszaken, Communicatie en relatiebeheer, Veiligheid en openbare orde (Veiligheidsdriehoek, Integraal veiligheidsplan, Veiligheidsregio Utrecht (VRU), Handhaven in samenhang), Versterken en vernieuwen lokale democratie: (Ontwikkeling burgerparticipatie, Ontwikkeling vergadercyclus, Coördinatie maatschappelijke initiatieven, Bestuursstijl, Wijkgericht werken, Raad van de toekomst), Regionale samenwerking: (Bevorderen en coördinatie samenwerking, Uitvoering kader gemeenschappelijke regelingen), Strategisch Financieel Instrumentarium (inclusief risicomanagement) en Horecabeleid (inclusief vergunningverlening).

Coalitieperiode 2014-2018
Koos Janssen heeft in zijn portefeuille: Algemene coördinatie bestuurszaken, Openbare orde en veiligheid, Horecabeleid, Coördinatie en beleidsontwikkeling handhaving (inclusief BOA's, politie, straatcoaches e.d.), Regionale samenwerking; Burgerrelaties, Communicatie en relatiebeheer en verantwoordelijk voor Algemene coördinatie in de wijken van de gemeente Zeist.

Koos Janssen is zowel voorzitter van het college van en wethouders (B&W) als voorzitter van de gemeenteraad van Zeist. Van Rooij is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Koos Janssen is voorzitter van de VNG afdeling Utrecht.

Koos Janssen is lid van de commissie Bestuur en Veiligheid (VNG).
Koos Janssen is voorzitter van de commissie 'Lokale democratie: actie op maat'.

In 2017 is burgemeester Koos Janssen genomineerd tot Beste Lokale Bestuurder in Nederland (Binnenlands Bestuur).

Koos Janssen is genomineerd voor Beste Lokale Bestuurder 2015 (Binnenlands Bestuur).
Aanverwant:2006Dhr. Koos Janssen, Burgemeester, CDA, gemeente Soest