Overheid in Utrecht

Gemeente Zeist (Utrecht)

Pagina 3 van 5 (50 resultaten)

Dhr. Johan Janssen

Functie: GriffierIn dienst sinds: maart 2002 (17 jaar, 5 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Raadsgriffier Gemeenteraad Zeist.

1998 - 2002
Hoofd Bestuurszaken, gemeente Zeist.

Dhr. Koos Janssen

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: januari 2006 (13 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Vergunningen, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Koos Janssen heeft in zijn portefeuille: Algemene coördinatie bestuurszaken, Communicatie en relatiebeheer, Veiligheid en openbare orde (Veiligheidsdriehoek, Integraal veiligheidsplan, Veiligheidsregio Utrecht (VRU), Handhaven in samenhang), Versterken en vernieuwen lokale democratie: (Ontwikkeling burgerparticipatie, Ontwikkeling vergadercyclus, Coördinatie maatschappelijke initiatieven, Bestuursstijl, Wijkgericht werken, Raad van de toekomst), Regionale samenwerking: (Bevorderen en coördinatie samenwerking, Uitvoering kader gemeenschappelijke regelingen), Strategisch Financieel Instrumentarium (inclusief risicomanagement) en Horecabeleid (inclusief vergunningverlening).

Coalitieperiode 2014-2018
Koos Janssen heeft in zijn portefeuille: Algemene coördinatie bestuurszaken, Openbare orde en veiligheid, Horecabeleid, Coördinatie en beleidsontwikkeling handhaving (inclusief BOA's, politie, straatcoaches e.d.), Regionale samenwerking; Burgerrelaties, Communicatie en relatiebeheer en verantwoordelijk voor Algemene coördinatie in de wijken van de gemeente Zeist.

Koos Janssen is zowel voorzitter van het college van en wethouders (B&W) als voorzitter van de gemeenteraad van Zeist. Van Rooij is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Koos Janssen is voorzitter van de VNG afdeling Utrecht.

Koos Janssen is lid van de commissie Bestuur en Veiligheid (VNG).
Koos Janssen is voorzitter van de commissie 'Lokale democratie: actie op maat'.

In 2017 is burgemeester Koos Janssen genomineerd tot Beste Lokale Bestuurder in Nederland (Binnenlands Bestuur).

Koos Janssen is genomineerd voor Beste Lokale Bestuurder 2015 (Binnenlands Bestuur).
Aanverwant:2006Dhr. Koos Janssen, Burgemeester, CDA, gemeente Soest

Mevr. Hannie Kippersluis

Functie: RaadslidPolitiek: NieuwDemocratischZeist
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 4 maanden in dienst)

Dhr. Roy Luca

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Seyst.nu (2018-)
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 4 maanden in dienst)

Dhr. Kees Mulder

Functie: RaadslidPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 3 maanden in dienst)

Dhr. Wim Nieuwland

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: januari 1992 (27 jaar, 7 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Wim Nieuwland is afdelingshoofd Leefomgeving en Welzijn. Tevens is Wim Nieuwland lid van het gemeentelijk managementteam (MT).

Eerder was Wim Nieuwland afdelingshoofd Realisatie & Beheer (2000-2009), afdelingshoofd stedelijk beheer (1998-2000) en hoofd Sport & Recreatie (1992-1998) in de gemeente Zeist.

Dhr. Roel Nieuwstadt

Functie: RaadslidPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 4 maanden in dienst)

Mevr. Aline Pastoor

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2016-)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2014 (5 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Aline Pastoor-van der Wijst (CDA) 40 voorkeurstemmen.

Mevr. Ans Pereboom

Functie: RaadslidPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: juli 2016 (3 jaar, 1 maand in dienst)

Mevr. Annemieke Pluijgers

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter SP (2018-)
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2014 (5 jaar, 4 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Annemieke Pluijgers (SP) 371 voorkeurstemmen.