Overheid in Utrecht

Zoekresultaten voor Gerrit Spelt

Pagina 1 van 1 (1 resultaat)

Dhr. Gerrit Spelt

Gemeente: LopikFunctie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2006 (14 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, ICT, Infrastructuur, Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Toezicht en (integrale) handhaving, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Verkeer en Vervoer, Monumentaal erfgoed, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Gerrit Spelt (CDA) heeft in zijn portefeuille: Afvalverwijdering, Milieu, Monumentenzorg, Natuur en landschap, Duurzaamheid, Ruimtelijke ontwikkeling, Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH), Volkshuisvesting, Verkeer, Infrastructuur en gemeentewerken, Beheer vastgoed en terreinen, Financiën, Informatiebeleid en automatisering.

Gerrit Spelt is de 2e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Gerrit Spelt (CDA) heeft in zijn portefeuille: Natuur, milieu en monumentenzorg: Afvalverwijdering, Milieu, Natuur en landschap. Ruimtelijk beleid en volkshuisvesting: Ruimtelijke ontwikkeling, Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) Volkshuisvesting. Beheer en vastgoed: Verkeer, Infrastructuur en gemeentewerken, Beheer vastgoed en terreinen. Middelen: Financiën, Informatiebeleid en automatisering.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Gerrit Spelt (CDA) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ontwikkeling en beheer, Vergunningverlening en handhaving, Volkshuisvesting, Verkeer, Infrastructuur en gemeentewerken, Gemeentereiniging, Grondexploitatie en Accommodaties en gebouwenbeheer. Daarnaast behartigt hij de projecten Centrumplan (herontwikkeling centrum Lopik-dorp), Woningbouwprojecten en verantwoordelijk voor de Revitalisering van het bedrijventerrein in de gemeente Lopik.

Wethouder Spelt is de 1e loco-burgemeester van de gemeente Lopik.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Gerrit Spelt (CDA) 229 voorkeurstemmen.