Overheid in Utrecht

Zoekresultaten voor Koos Janssen

Pagina 1 van 1 (1 resultaat)

Dhr. Koos Janssen

Gemeente: ZeistFunctie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: januari 2006 (14 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Vergunningen, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Koos Janssen heeft in zijn portefeuille: Algemene coördinatie bestuurszaken, Communicatie en relatiebeheer, Veiligheid en openbare orde (Veiligheidsdriehoek, Integraal veiligheidsplan, Veiligheidsregio Utrecht (VRU), Handhaven in samenhang), Versterken en vernieuwen lokale democratie: (Ontwikkeling burgerparticipatie, Ontwikkeling vergadercyclus, Coördinatie maatschappelijke initiatieven, Bestuursstijl, Wijkgericht werken, Raad van de toekomst), Regionale samenwerking: (Bevorderen en coördinatie samenwerking, Uitvoering kader gemeenschappelijke regelingen), Strategisch Financieel Instrumentarium (inclusief risicomanagement) en Horecabeleid (inclusief vergunningverlening).

Coalitieperiode 2014-2018
Koos Janssen heeft in zijn portefeuille: Algemene coördinatie bestuurszaken, Openbare orde en veiligheid, Horecabeleid, Coördinatie en beleidsontwikkeling handhaving (inclusief BOA's, politie, straatcoaches e.d.), Regionale samenwerking; Burgerrelaties, Communicatie en relatiebeheer en verantwoordelijk voor Algemene coördinatie in de wijken van de gemeente Zeist.

Koos Janssen is zowel voorzitter van het college van en wethouders (B&W) als voorzitter van de gemeenteraad van Zeist. Van Rooij is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Koos Janssen is voorzitter van de VNG afdeling Utrecht.

Koos Janssen is lid van de commissie Bestuur en Veiligheid (VNG).
Koos Janssen is voorzitter van de commissie 'Lokale democratie: actie op maat'.

In 2017 is burgemeester Koos Janssen genomineerd tot Beste Lokale Bestuurder in Nederland (Binnenlands Bestuur).

Koos Janssen is genomineerd voor Beste Lokale Bestuurder 2015 (Binnenlands Bestuur).
Aanverwant:2006Dhr. Koos Janssen, Burgemeester, CDA, gemeente Soest