Gemeente Amersfoort (Utrecht)

Contact gemeente Amersfoort

Stadhuisplein 1, 3811 LM AMERSFOORT (Postbus 4000, 3800 EA AMERSFOORT)

Tel: 14033
Email: info_gemeente@amersfoort.nl
Website: http://www.amersfoort.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Amersfoort, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Amersfoort. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Amersfoort die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Amersfoort).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Amersfoort? Neem dan een kijkje op TipAmersfoort.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Amersfoort. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Amersfoort

Oppervlakte: 6.386 ha.
Aantal zetels: 39
Aantal inwoners (actueel): 161.825
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 161.825
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 160.747
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 158.590
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 157.462
Aantal burgers gemeente aug 2020: 157.521
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 156.294
Bewonersaantal mei 2018: 155.614
Aantal inwoners januari 2017: 154.337
Aantal inwoners maart 2016: 153.773
Aantal inwoners december 2015: 153.615
Aantal inwoners maart 2015: 152.752
Aantal inwoners mei 2014: 151.534
januari 2014: 150.943
november 2013: 150.779
augustus 2013: 150.492
mei 2013: 150.088
2012: 146.889
Aantal inwoners jan 2010: 144.862
Aantal inwoners jan 2009: 143.212
Bevolking jan 2008: 141.211
Inwonersaantal 2007: 139.054
Inwonersaantal 2006: 136.999
Inwonersaantal 2005: 134.906
Inwonersaantal 2004: 132.851
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Utrecht

Statistieken Utrecht

Aantal inwoners: 1243161
Oppervlakte: 0 ha.
E-mail: info@provincie-utrecht.nl
Website: http://www.provincie-utrecht.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Amersfoort? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland