Gemeente De Ronde Venen (Utrecht)

Contact gemeente De Ronde Venen

Croonstadtlaan 111, 3641 AL MIJDRECHT (Postbus 250, 3640 AG MIJDRECHT)

Tel: 0297-291616
Email: info@derondevenen.nl
Website: https://www.tiprondevenen.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente De Ronde Venen, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente De Ronde Venen. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in De Ronde Venen die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van De Ronde Venen).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente De Ronde Venen? Neem dan een kijkje op TipRondeVenen.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in De Ronde Venen. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken De Ronde Venen

Oppervlakte: 11.698 ha.
Aantal zetels: 27
Aantal inwoners (actueel): 45.812
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 45.812
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 45.557
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 44.955
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 44.720
Aantal burgers gemeente aug 2020: 44.636
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 44.064
Bewonersaantal mei 2018: 43.965
Aantal inwoners januari 2017: 42.763
Aantal inwoners maart 2016: 42.639
Aantal inwoners december 2015: 42.574
Aantal inwoners maart 2015: 42.575
Aantal inwoners mei 2014: 42.654
januari 2014: 42.648
november 2013: 42.654
augustus 2013: 42.696
mei 2013: 42.719
2012: 42.944
Aantal inwoners jan 2010: 34.400
Aantal inwoners jan 2009: 34.528
Bevolking jan 2008: 34.569
Inwonersaantal 2007: 34.565
Inwonersaantal 2006: 34.353
Inwonersaantal 2005: 34.438
Inwonersaantal 2004: 34.437
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Utrecht

Statistieken Utrecht

Aantal inwoners: 1243161
Oppervlakte: 0 ha.
E-mail: info@provincie-utrecht.nl
Website: http://www.provincie-utrecht.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor De Ronde Venen? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland