Gemeente Leusden (Utrecht)

Contact gemeente Leusden

't Erf 1 3831 NA LEUSDEN (Postbus 150, 3830 AD LEUSDEN)

Tel: 14033
Email: gemeente@leusden.nl
Website: https://www.leusden.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Leusden, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Leusden. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Leusden die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Leusden).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Leusden? Neem dan een kijkje op TipLeusden.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Leusden. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Leusden

Oppervlakte: 5.889 ha.
Aantal zetels: 23
Aantal inwoners (actueel): 31.669
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 31.669
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 31.488
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 30.713
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 30.544
Aantal burgers gemeente aug 2020: 30.486
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 30.028
Bewonersaantal mei 2018: 29.708
Aantal inwoners januari 2017: 29.677
Aantal inwoners maart 2016: 29.381
Aantal inwoners december 2015: 29.313
Aantal inwoners maart 2015: 29.109
Aantal inwoners mei 2014: 29.005
januari 2014: 28.967
november 2013: 29.016
augustus 2013: 29.043
mei 2013: 29.014
2012: 28.710
Aantal inwoners jan 2010: 28.812
Aantal inwoners jan 2009: 28.583
Bevolking jan 2008: 28.540
Inwonersaantal 2007: 28.610
Inwonersaantal 2006: 28.889
Inwonersaantal 2005: 28.977
Inwonersaantal 2004: 29.106
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Utrecht

Statistieken Utrecht

Aantal inwoners: 1243161
Oppervlakte: 0 ha.
E-mail: info@provincie-utrecht.nl
Website: http://www.provincie-utrecht.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Leusden? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland