Gemeente Renswoude (Utrecht)

Contact gemeente Renswoude

Dorpsstraat 4, 3927 BD RENSWOUDE (Postbus 8, 3927 ZL RENSWOUDE)

Tel: 0318-578150
Email: info@renswoude.nl
Website: http://www.renswoude.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Renswoude, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Renswoude. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Renswoude die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Renswoude).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Renswoude? Neem dan een kijkje op TipRenswoude.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Renswoude. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Renswoude

Oppervlakte: 1.851 ha.
Aantal zetels: 11
Aantal inwoners (actueel): 5.755
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 5.755
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 5.747
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 5.651
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 5.556
Aantal burgers gemeente aug 2020: 5.517
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 5.258
Bewonersaantal mei 2018: 5.209
Aantal inwoners januari 2017: 5.101
Aantal inwoners maart 2016: 5.062
Aantal inwoners december 2015: 5.051
Aantal inwoners maart 2015: 5.001
Aantal inwoners mei 2014: 4.925
januari 2014: 4.928
november 2013: 4.922
augustus 2013: 4.925
mei 2013: 4.898
2012: 4.773
Aantal inwoners jan 2010: 4.602
Aantal inwoners jan 2009: 4.532
Bevolking jan 2008: 4.482
Inwonersaantal 2007: 4.463
Inwonersaantal 2006: 4.346
Inwonersaantal 2005: 4.305
Inwonersaantal 2004: 4.266
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Utrecht

Statistieken Utrecht

Aantal inwoners: 1243161
Oppervlakte: 0 ha.
E-mail: info@provincie-utrecht.nl
Website: http://www.provincie-utrecht.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Renswoude? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland