Gemeente Rhenen (Utrecht)

Contact gemeente Rhenen

Nieuwe Veenendaalseweg 75, 3911 MG RHENEN (Postbus 201, 3910 AE RHENEN)

Tel: 0317-681681
Email: info@rhenen.nl
Website: http://www.rhenen.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Rhenen, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Rhenen. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Rhenen die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Rhenen).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Rhenen? Neem dan een kijkje op TipRhenen.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Rhenen. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Rhenen

Oppervlakte: 4.376 ha.
Aantal zetels: 19
Aantal inwoners (actueel): 20.238
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 20.238
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 20.332
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 20.265
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 20.203
Aantal burgers gemeente aug 2020: 20.086
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 20.012
Bewonersaantal mei 2018: 19.871
Aantal inwoners januari 2017: 19.597
Aantal inwoners maart 2016: 19.425
Aantal inwoners december 2015: 19.402
Aantal inwoners maart 2015: 19.283
Aantal inwoners mei 2014: 19.164
januari 2014: 19.123
november 2013: 19.116
augustus 2013: 19.109
mei 2013: 19.081
2012: 18.993
Aantal inwoners jan 2010: 18.860
Aantal inwoners jan 2009: 18.833
Bevolking jan 2008: 18.779
Inwonersaantal 2007: 18.644
Inwonersaantal 2006: 18.364
Inwonersaantal 2005: 17.966
Inwonersaantal 2004: 17.875
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Utrecht

Statistieken Utrecht

Aantal inwoners: 1243161
Oppervlakte: 0 ha.
E-mail: info@provincie-utrecht.nl
Website: http://www.provincie-utrecht.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Rhenen? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland