Gemeente Stichtse Vecht (Utrecht)

Contact gemeente Stichtse Vecht

Endelhovenlaan 1, 3601 GR MAARSSEN (Postbus 1212, 3600 BE MAARSSEN)

Tel: 0346-254000
Email: info@stichtsevecht.nl
Website: http://www.stichtsevecht.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Stichtse Vecht, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Stichtse Vecht. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Stichtse Vecht die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Stichtse Vecht).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Stichtse Vecht? Neem dan een kijkje op TipStichtseVecht.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Stichtse Vecht. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Stichtse Vecht

Oppervlakte: 10.682 ha.
Aantal zetels: 33
Aantal inwoners (actueel): 65.893
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 65.893
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 65.765
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 65.240
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 65.108
Aantal burgers gemeente aug 2020: 65.087
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 64.372
Bewonersaantal mei 2018: 64.376
Aantal inwoners januari 2017: 64.450
Aantal inwoners maart 2016: 64.126
Aantal inwoners december 2015: 64.064
Aantal inwoners maart 2015: 63.844
Aantal inwoners mei 2014: 63.767
januari 2014: 63.823
november 2013: 63.871
augustus 2013: 63.755
mei 2013: 63.594
2012: 62.995
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Utrecht

Statistieken Utrecht

Aantal inwoners: 1243161
Oppervlakte: 0 ha.
E-mail: info@provincie-utrecht.nl
Website: http://www.provincie-utrecht.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Stichtse Vecht? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland