Gemeente Utrechtse Heuvelrug (Utrecht)

Contact gemeente Utrechtse Heuvelrug

Kerkplein 2, 3941 HV DOORN (Postbus 200, 3940 AE DOORN)

Tel: 0343-565600
Email: info@heuvelrug.nl
Website: http://www.gemeenteutrechtseheuvelrug.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Utrechtse Heuvelrug. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Utrechtse Heuvelrug die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Utrechtse Heuvelrug).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Utrechtse Heuvelrug? Neem dan een kijkje op TipUtrechtseHeuvelrug.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Utrechtse Heuvelrug. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Utrechtse Heuvelrug

Oppervlakte: 13.394 ha.
Aantal zetels: 29
Aantal inwoners (actueel): 50.553
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 50.553
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 50.422
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 49.981
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 49.946
Aantal burgers gemeente aug 2020: 49.784
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 49.526
Bewonersaantal mei 2018: 49.449
Aantal inwoners januari 2017: 49.035
Aantal inwoners maart 2016: 48.736
Aantal inwoners december 2015: 48.522
Aantal inwoners maart 2015: 48.178
Aantal inwoners mei 2014: 47.903
januari 2014: 47.939
november 2013: 47.916
augustus 2013: 47.914
mei 2013: 47.940
2012: 48.595
Aantal inwoners jan 2010: 48.801
Aantal inwoners jan 2009: 48.893
Bevolking jan 2008: 48.979
Inwonersaantal 2007: 48.846
Inwonersaantal 2006: 48.957
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Utrecht

Statistieken Utrecht

Aantal inwoners: 1243161
Oppervlakte: 0 ha.
E-mail: info@provincie-utrecht.nl
Website: http://www.provincie-utrecht.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Utrechtse Heuvelrug? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland