Gemeente Woudenberg (Utrecht)

Contact gemeente Woudenberg

Parklaan 1, 3931 KK WOUDENBERG (Postbus 16, 3930 EA WOUDENBERG)

Tel: 14033
Email: postbus@gemwoudenberg.nl
Website: http://www.woudenberg.eu/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Woudenberg, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Woudenberg. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Woudenberg die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Woudenberg).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Woudenberg? Neem dan een kijkje op TipWoudenberg.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Woudenberg. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Woudenberg

Oppervlakte: 3.682 ha.
Aantal zetels: 15
Aantal inwoners (actueel): 14.353
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 14.353
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 13.873
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 13.639
Aantal burgers gemeente aug 2020: 13.568
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 13.165
Bewonersaantal mei 2018: 13.045
Aantal inwoners januari 2017: 12.701
Aantal inwoners maart 2016: 12.606
Aantal inwoners december 2015: 12.551
Aantal inwoners maart 2015: 12.500
Aantal inwoners mei 2014: 12.381
januari 2014: 12.386
november 2013: 12.434
augustus 2013: 12.412
mei 2013: 12.368
2012: 11.987
Aantal inwoners jan 2010: 11.905
Aantal inwoners jan 2009: 11.744
Bevolking jan 2008: 11.592
Inwonersaantal 2007: 11.403
Inwonersaantal 2006: 11.211
Inwonersaantal 2005: 11.237
Inwonersaantal 2004: 11.228
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Utrecht

Statistieken Utrecht

Aantal inwoners: 1243161
Oppervlakte: 0 ha.
E-mail: info@provincie-utrecht.nl
Website: http://www.provincie-utrecht.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Woudenberg? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland